کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 10
1. نسبت تاثیر نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

عباسعلی منصوری


2. نقش قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی از منظر ابن سینا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-164

مهدی نصرتیان اهور


3. بررسی و نقد سیدجلال الدین آشتیانی به ایرادهای غزالی در باب علم خدا به جزئیات

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-227

زکریا بهاری نژاد؛ نرگس صنوبری


4. تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-102

زهره توازیانی


5. تفتیش در هستی‌های محسوس و استنباط‌های متافیزیکی آن نزد افلاطون و ابن سینا

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-111

رمضان مهدوی آزادبنی؛ وحید داوری چهارده


6. تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن‌سینا و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-23

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی


7. بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-88

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی


8. معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی


9. مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-93

مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


10. تبیین دیدگاه هستی‌شناسانة ابن‌سینا پیرامون عشق

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-84

عین الله خادمی؛ اکرم باغخانی