داوران

داوران نشریه

داوری مقالات یک امتیاز است. با این حال ، این یک مسئولیت زمانبر است. از این رو ، هیئت تحریریه ، نویسندگان و نویسندگان نشریه پژوهش های هستی شناختی از تمایل شما به عنوان داور برای پذیرش این مسئولیت قدردانی می کنند. با این کار ، نشریه به داوران با تجربه نیازمند است تا بتوانند نظرات سازنده و مفید علمی خود را درخصوص مقالات دریافتی در مدت زمان محدود تعیین شده ارائه دهند. بدیهی است حفظ و بقای نشریه پژوهش های هستی شناختی عنوان یک نشریه علمی با کیفیت بالا به داوران با مهارت و توانایی بالا، منصف و با بصیرت در ارزیابی خود از مقالات دریافتی بستگی دارد.

مسئولیت های داوران

چنانچه سردبیر نشریه پژوهش های هستی شناختی از شما دعوت نماید که یک مقاله را داوری نمایید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- داوری مقاله به صورت انتقادی لیکن سازنده و نظرات تکنیکی دقیق در خصوص مقاله جهت یاری و کمک به غنای مقاله جهت نویسنده

2- بررسی نسخ تکمیلی مقالات پس از اصلاحات توصیه شده به نویسنده

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های درخواستی

4- اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی از طرف سردبیر با توجه به مقالات تسلیم شده جهت داوری

5- گزارش سوءرفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

6- محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

6- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

7- عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

8- اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

9- اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از عرضه و داوری یک مقاله توسط نشریه دیگر

10- نگارش نظرات داوری به زبان اصلی یا انگلیسی.

چه موارد اصلی باید مد نظر داوران باشد؟

1- تازگی و نو بوده تحقیق

3- اصالت مقاله

4- قابلیت اطمینان علمی

5- افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- رعایت جنبه های اخلاقی

7- ساختار مناسب مقاله ارسالی و ارتباط آن با رهنمای نویسندگان در نشریه

8- منابع به جا جهت اثبات محتوا

9- رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی

10- هرگونه سورفتار علمی.

 

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
فریده آفرین دانشگاه سمنان
علیرضا ابراهیم
حسن ابراهیمی عضو هیئت علمی/دانشکده الهیات دانشگاه تهران
حسین اترک دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
مهدی اخوان دانشگاه علامه طباطبایی
محمد اصغری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز- سمت : سردبیر پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز
شهین اعوانی موسسه پژوهشی حکمت و فسلفه ایران
علی اکبر افراسیاب پور استاد
عزیزاله افشار کرمانی هیات علمی
رضا اکبری دانشگاه امام صادق (ع)
محمد اکوان گروه اموزشی فلسفه واحد تهران مرکزی
علی اله بداشتی عضو هیات علمی دانشگاه قم
منصور ایمانپور دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم بختیاران گروه فلسفه دانشگاه علوم و تحقیقات
فاطمه بختیاری دانشگاه رازی
فاطمه بنویدی فرهنگستان هنر تهران
محمد بنیانی دانشگاه شیراز
زکریا بهاری نژاد دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا بیات هیات علمی دانشگاه تهران
لیلا پوراکبر مدرس آموزش و پرورش
مرضیه پیراوی ونک دانشگاه هنر اصفهان
جلال پیکانی
محسن جاهد دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
مهدی جلالوند استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
طاهره حاج ابراهیمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محسن حبیبی عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی حسین زاده دانشگاه زنجان
سهراب حقیقت دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عظیم حمزئیان دانشیار دانشگاه سمنان
احمدعلی حیدری گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حسین حیدری گروه ادیان و فلسفه ،دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران
حمیدرضا خادمی
عین اله خادمی شهید رجایی
محمد علی خان محمدی دانشگاه علم و صنعت
زهرا خزاعی دانشگاه قم
علی اصغر خندان دانشگاه امام صادق (ع)
مهسا خویی مدیر گروه موسیقی دانشکده هنر واحد تهران مرکز
قدرت الله خیاطیان استاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان
بمانعلی دهقان منگابادی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
بمانعلی دهقان منگابادی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مروه دولت آبادی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد ذبیحی دانشگاه قم
سعید رحیمیان
مهران رضائی دانشکده الیهات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
سمیه رفیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
امید رهایی
محمد زارع
مجتبی زروانی دانشگاه تهران
حسین زمانیها گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد
اسماعیل سعاتی خمسه دانشگاه اردبیل
محمد سعیدی مهر عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
میثم سفید خوش
علی سنایی استادیار دانشگاه سمنان، گروه ادیان و عرفان
محمد کاظم شاکر دانشگاه علامه طباطبایی
نوری سادات شاهنگیان عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا (س)
شهناز شایان فر گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)
حوریه شجاعی باغینی دو فصلنامه علمی پژوهش ­های هستی ­شناختی با رویکرد کلامی، فلسفی و عرفانی به گستره­ ای از مسائل هستی­ شناختی از قبیل وجود، اقسام، عوالم و احکام آن به ­ ویژه از نظر متکلمان، فیلسوفان و عرفای مسلمان می­پردازد پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
عبدالعلی شکر دانشیار دانشگاه شیراز
نادر شکراللهی گروه معارف دانشگاه خوارزمی، تهران
محمد شکری استادیار گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
محسن شمس مدرس فلسفه اسلامی
مصطفی شهر ایینی عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز
محمود شیخ دانشگاه تهران
حسین صابری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مسعود صادقی دانشگاه تهران
محمدجواد صافیان گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران
عبداله صلواتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
اسماعیل ضرغامی استاد گروه معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
اسحاق طاهری سرتشنیزی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
نجف طهماسبی پور ریاست دانشکده علوم انسانی ، عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی
بیژن عبدالکریمی
محمد علی عبداللهی دانشیار دانشگاه تهران
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
احمد عسگری
مهدی عظیمی دانشگاه تهران
قربان علمی دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران
امیرعباس علیزمانی هیئت علمی دانشگاه تهران
مسود علیمردانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا فاضلی استادیار فلسفه دانشگاه یاسوج
حسن فتح‌زاده دانشگاه زنجان
علی فتحی
علی فتحی Assistant Professor
محمد اسماعیل قاسمی طوسی دانشگاه مازندران
محمد حسن قدردان قراملکی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عباس قربانی دانشگاه تهران
قدرت الله قربانی گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی
زهرا کاشانیها رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سحر کاوندی دانشگاه زنجان
عبدالرسول کشفی دانشگاه تهران
حسین کلباسی اشتری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
طاهره کمالی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یوسف گرجی مهلبانی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده معماری و شهرسازی
فاطمه لاجوردی دانشگاه علوم و تحقیقات، مسول گروه ادیان دایره المعارف بزرگ اسلامی
رضا ماحوزی
ابوالفضل محمودی گروه ادیان و عرفان ، دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علی مرادخانی دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
حسن مرادی دانشگاه شاهد
علی اصغر مروت دانشگاه بوعلی سینا
محمد مشهدی نوش آبادی گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان
مهدی معین زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسی ملایری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امیرحسین منصوری نوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رمضان مهدوی آزادبنی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
جمال الدین مهدی نژاد استادیار گروه معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
حسن مهرنیا پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید مصطفی موسوی اعظم عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه یاسوج
مهدی نجفی افرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
صادق نصری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حسین هوشنگی دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام
فاطمه وجدانی دانشگاه شهید بهشتی
هادی وکیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی