راهنمای نویسندگان

دستورالعمل نگارش مقالات دو فصلنامه علمی «پژوهش ­های هستی شناختی»

 

1. مقالات ارسالی باید پژوهشی، مستند، مستدل و به زبان فارسی باشد و حجم آن نباید بیش از 7000 کلمه باشد. مقالات بیش از 7000 هزار کلمه، ارزیابی و داوری نخواهد شد.

2. مقالات فرستاده شده، نباید همزمان به نشریۀ دیگری فرستاده شود یا در جای دیگری چاپ شده باشد.

3. مشخصات کامل نویسنده/ نویسندگان، همراه نشانی، شمارۀ تلفن، درجۀ علمی، عنوان دانشگاهی و آدرس ایمیل ذکر شود.

4. مقاله باید مشتمل بر بخش­های: چکیده؛ کلید واژه­ها؛ طرح مسأله؛ بدنۀ اصلی؛ نتیجه و فهرست منابع باشد.

5. در مقاله­ای که بیش از یک مؤلف دارد، باید نویسندۀ مسئول مشخص شود.

6. مقالۀ ارسالی باید فاقد نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان باشد و نویسنده/ نویسندگان باید در نامه­ای مبتنی بر درخواست چاپ مقاله مشخصات کاملشان را ذکر کنند.

7. دوفصلنامه حق قبول یا رد، اصلاح و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد.

8. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

 

مقررات عمومی

در این نوشتار، مقررات عمومی و راهنمایی‌های لازم برای نگارش مقالات علـمی قابل‌چاپ در نشریه پژوهش­های هستی­شناختی ارائه‌ شده است.

مقررات عمومی نـشریه به شرح زیر ارائـه می‌شـود:

الف) فرم‌های تعهد‌نامۀ اصالت اثر، تعارض منافع، نامه به سردبیر و واگذاری حقوق معنوی (پس از پذیرش) موجود در بخش راهنمای نویسندگان توسط نویسندۀ مسئول تهیه و امضاء شود.

ب) فرم پاسخ به داوران موجود در بخش راهنمای نویسندگان در زمان داوری توسط نویسنده مسئول تهیه و امضاء شود.

ج) مشابهت‌یابی مقاله از طریق سامانۀ سمیم نور انجام و مشابهت زیر %10 باشد.

د) مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌های مرتبط با رویکرد نشریۀ علمی پژوهش­های هستی­شناختی باشد و پیش ­از این در هیچ ‌یک از نشریه‌های علمی داخلی یا خارجی چاپ ‌نشده باشد. در ضمن مقاله‌های ارسالی نباید به­طور هم­زمان برای سایر نشریه­های علمی ارسال‌شده باشد. در صورت پذیرش مقاله برای چاپ، نویسنده یا نویسندگان مقاله می­پذیرند که همان مقاله را به هر شکل یا به هر زبانی در محل دیگری به چاپ نرسانند. هنگام ارائۀ مقاله و در صورت پذیرش آن برای چاپ در نشریه، نویسنده یا نویسندگان مقاله می‌پذیرند که حق چاپ به ناشر منتقل می‌شود.

ه) مسئولیت صحت یا عدم صحت مطالب مقاله و رعایت قالب استاندارد نشریه بر عهدۀ نویسندگان خواهد بود.

و) نشریۀ علمی پژوهش­های هستی­شناختی حق، رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می­دارد و در ویرایش مطالب آن آزاد است.

ز) هرگونه تغییر در تعداد نام نویسندگان، درج یا حذف نام نویسنده بعد از پذیرش مقاله امکان پذیر نخواهد بود.

 

شیوه نامه

اعمال شیوه نگارش برای چاپ مقالات ضروری است. مقالاتی که این شیوه را رعایت نکنند مقالاتشان  برای داوری ارسال نمی­شود. به عبارت دیگر: پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.

 

**مقالات در برنامۀ Word2007/2010 با خط  BNazanin14 نوشته شود.

 

** نام کتاب­ها در سراسر مقاله و در بخش منابع بصورت ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻚ (ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﻚ) نوشته شود.

 

** نقطه بعد از ارجاعات درون متنی قرار می­گیرد.

همانند: وجود دارای وحدت تشکیکی است (طباطبایی، 2010، ج 1، ص 20-15).

 

** ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ:

(ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﺎﻝ چاپ، شماره جلد، شماره صفحه).

همانند: (Tubbs, 2005, p 71).

(کاشانی، 1992، ج 1، ص 230).

 

برای ارجاع به صفحات متعدد:

(کاشانی، 1992، ج 1، ص 232-230).

(کاشانی، 1992، ج 1، صص 230، 351 و 421).

 

برای ارجاع به مجلدات مختلف یک اثز:

(ملاصدرا، 2010، ج 1، ص 294، ج 9، ص 99-90).

 

 

برای ارجاع به چند منبع:

(طباطبایی، 1995، ص 17-16؛ مطهری، 1991، ج 2، ص 83).

** در ارجاعات درون متنی در فارسی از ویرگول و در انگلیسی از کاما استفاده نمائید:

همانند: (Tubbs, 2005, p 71).

(کاشانی، 1992، ج 1، ص 230).

 

** در ارجاعات درون متنی فارسی، قبل از نوشتن شماره صفحه ص و یا صص و در ارجاعات درون متنی انگلیسی قبل از نوشتن شماره صفحه p و یا pp نوشته شود:

 

(کاشانی، 1992، ج 1، ص 232-230).

(کاشانی، 1992، ج 1، صص 230، 351 و 421).

(Tubbs, 2005, p 71).

(Tubbs, 2005, p 71, 102 and 221).

 

 

** اعداد ذیل همه جداول و تصاویر و همچنین، اعداد در متن انگلیسی (اعم از چکیده، ارجاع درون متنی و منابع و مآخذ و ووو) به انگلیسی نگاشته شوند و اعداد در متن فارسی، به فارسی نوشته شوند.

 

 

در منابع فارسی

** تکرار مولف در ارجاع درون متنی با "همو" نشان داده می­شود.

** تکرار کتاب یا مقاله در ارجاع درون متنی با "همان" نشان داده می­شود.

 

و در منابع لاتین

**تکرار مولف در ارجاع درون متنی با «Idem» نشان داده می­شود.

** تکرار کتاب یا مقاله در ارجاع درون متنی با «Ibid» نشان داده می­شود.

 

 

** در فهرست منابع، منابع شماره گذاری نمی­شوند و در صورت تکرار مولف، بجای تکرار نام مولف، از چند خط فاصله استفاده می­شود.

** چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

** در نگارش کلمات لاتین در منابع، حرف اول کلمه بصورت حروف بزرگ بیاید اما ﺣﺮف اول ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ­ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻨﻮان، ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

** در تایپ کلمات، نیم فاصله­ها رعایت شود (گرفتن همزمان کنترل+ خط فاصله)

همانند: "می­کند" (نیم فاصله در اینجا رعایت شده) اما در "می کند" (نیم فاصله رعایت نشده)

 

** در مواردی که لازم است از یاء استفاه شود، لطفا از همزه استفاده فرمائید.

نمونه: نویسندۀ کتاب­ها (گرفتن همزمان shift+G)

 

** تاریخ­ چاپ کتاب­ها (اعم از فارسی، عربی و ...) در ارجاعات درون متنی و در قسمت منابع و مآخذ به میلادی تبدیل شوند.

(ارسطو، 2009، ج 1، ص 230).

Aristotle, (2009), Alfaz al Musta’mala fi al Mantiq, commentary by Hasan Malekshahi, Tehran, Sorush. [In Persian]

 

ساختار مقاله و طریقة نوشتن آن

عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع تحقیق و کوتاه و رسا باشد.

1) چکیده؛ حدود 150-200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود و در بردارنده شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.

2) کلید واژه ؛ حداکثر 6 واژه از کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند، باشد.

3) طرح مسأله؛ بیان کننده هدف پژوهشگر و زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن با نوشتار باشد.

4) پیشینه پژوهش: گزارش تحقیقات انجام شده دربارة موضوع مقاله و بیان تمایز و برجستگی مقاله ارائه شده با تحقیقات صورت گرفته.

5) بدنه اصلی مقاله؛ پاراگراف بندی شده و هر پاراگراف حاوی موضوع خاص باشد.

5-1) اگر ابتدا و انتهای مطلبی به طور کامل از منبعی نقل می شود، با گیومه مشخص شود. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

5-2) ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده؛ سال نشر، شماره جلد و صفحه

6) نتیجه؛ حدود 150-200 کلمه حاوی جمع بندی و خلاصه مهم ترین مسائل مطرح شده در مقاله

 

 

7) مشارکت نویسندگان                                      

میزان مشارکت نویسندگان در نگارش مقاله بطور مختصر شرح داده شود.

 

 8) تشکر و قدردانی

در قسمت تقدیر و تشکر باید مشخص شود که مقالۀ ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان‌نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین‌کنندۀ منابع مالی ذکر گردد. همچنین از مؤسسۀ تأمین‌کنندۀ بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری کرده‌اند قدردانی می‌گردد.

 

                                          

9) تعارض منافع

هرگونه تعارض احتمالی منافع (مالی مستقیم، مالی غیرمستقیم، تعارض حرفه‌ای و مالکیت فکری) باید ذکر شود.

مالی مستقیم: اشتغال، مالکیت سهام، کمک هزینه و ثبت اختراع.

مالی غیرمستقیم: حق امتیاز، مشاوره و مالکیت سرمایه گذاری مشترک.

تعارض حرفه­ای و مالکیت فکری: ارتقای سازمانی و نظریات تخصصی شخصی.

نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی را که در نگارش مقاله تأثیرگذار بوده است، بیان کنند. همچنین، نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام کنند. کامل کردن و امضای فرم اظهارنامه تعارض منافع برای نویسندگان ضروری است. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید در بخش تعارض منافع اضافه شود:

«هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است»

 

 

10) معرفی نویسندگان

AUTHOR (S) BIOSKETCHES

نویسنده اول در خاتمه لازم است تا تصویر و رزومه کوتاهی از نویسندگان ارائه نماید؛ ترتیب ذکر نام ایشان بر حسب تقدم آن‌ها در صدر مقاله است. از ذکر القاب دکتر، مهندس و یا سمت‌های اجرایی و امثالهم بپرهیزید و فقط اشاره‌ای کلی به تحصیلات و حوزه تخصص ایشان داشته باشید. معرفی نویسندگان از 150 کلمه تجاوز نکند.

 

 

 

 

مثال:

 

عین الله خادمی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. ایشان لیسانس الهیات و معارف اسلامی را در سال 1365 از دانشکدۀ الهیات معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی را در سال 1369 از دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران و دکتری فلسفه و حکمت اسلامی را از دورۀ عالی تحقیقات تهران در سال 1376 کسب نموده است. ایشان مدیر مسئول و سردبیر مجلۀ علمی پژوهشی پژوهش­های هستی­شناختی و عضو هیئت تحریریۀ مجلات علمی پژوهشی مختلف دانشگاه­های  متعدد در سراسر کشور است و دبیر علمی و هیئت علمی همایش­های متعدد بین­المللی و ملی دانشگاه­های مختلف بوده است. ایشان بیش از 200 مقالۀ علمی پژوهشی در مجلات و کنفرانس‌های علمی ارائه نموده‌اند. او سرگروه داوری گروه الهیات و معارف اسلامی جشنوارۀ جوان خوارزمی و چندین مرتبه موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه شده است. همچنین، موفق به اخذ پژوهشگر رتبۀ اول کشوری در عرصۀ مقالات علمی-پژوهشی در میان اساتید معارف کل کشور شده است و موفق به کسب عنوان استاد ممتاز گروه­های  معارف اسلامی منطقۀ یک دانشگاه­های دولتی شده است. در سال 1394 موفق به کسب نشان درجۀ یک پژوهش از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در هفتۀ پژوهش شده است. زمینه‌های تخصصی ایشان عبارتند از: فلسفه و کلام اسلامی.

 

Khademi, E. Professor, Philosopy, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

  e_khademi@sru.ac.ir

 

 

11) فهرست منابع و مآخذ؛

- در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع به صورت زیر ارائه شود: 

6-1) کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر، ناشر. سال انتشار.

در صورت عدم وجود تاریخ نشر، از لفظ «بی تا» و در صورت عدم وجود محل نشر از لفظ «بی جا» استفاده شود.

همانند:

[1] Khademi E, Causality on Muslim Theologians` perspective. Qom: Bostane ketab Publications;2003.Persian.

[2] Plantinga A. Warrant and Proper Function. New York and Oxford: Oxford University Press;1993.

[3] Shirazi M, Al- Hekmat Al- Motaaliyeh Fi Al- Asfar Al- Aghliyeh Al- Arbaei, three edition, Beyroot, Dar Ehya Al- Toras Al- Arabic.  1992. Arabic.

 

6-2) مقاله: نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، شماره نشر، صفحه آغاز و پایان.

6-3) پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛ عنوان پایان نامه؛ مقطع؛ رشته؛ دانشکده؛ دانشگاه؛ سال دفاع

6-4) منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام؛ نام مقاله؛ آدرس اینترنتی؛ تاریخ

 

نویسندگان توجه داشته باشند که ضمن ارائه فهرست منابع به زبان اصلیشان در پایان مقاله، ارائه نگارش انگلیسی همه منابع (اعم از فارسی و عربی) در فایلی جداگانه الزامی است.

 

لطفا به کاما، نقطه ویرگول و ویرگول­ها توجه فرمائید و بر اساس الگوی زیر منابع مقاله را ویرایش فرمائید.

لطفا در قسمت منابع و مآخذ اولین حرف انگلیسی نام کوچک نویسنده نوشته شود. (نیازی به نوشتن نام کامل او نیست.)

لطفا مطابق با الگوی زیر نام منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه فرمائید و در پایان Persian بنویسید.

لطفا مطابق با الگوی زیر نام کتاب­های عربی به صورت فنگلیشی نوشته شوند. (ترجمه نشوند.) و در پایان Arabic بنویسید.

لطفا مطابق با الگوی زیر نام منابع انگلیسی را به همان حالت انگلیسی بنویسید.

 

نمونه:

 

منابع و مآخذ                                      

 

مجله

فارسی

[1] Mahdavi Azadboni R, Davari V.[ Investigation into sensible beings and Its Metaphysical Implication: Plato and Avicenna`s View]. Journal of  Ontological Researches.2018;6(12):95-111.Persian.

انگلیسی

[2] Otte R. A. theistic conception of probability. Faith and Philosophy. 1987;4(4):427-447

کتاب

فارسی

[3] Khademi E, Causality on Muslim Theologians` perspective. Qom: Bostane ketab Publications;2003.Persian.

انگلیسی

[4] Plantinga A. Warrant and Proper Function. New York and Oxford: Oxford University Press;1993.

عربی

[5] Shirazi M, Al- Hekmat Al- Motaaliyeh Fi Al- Asfar Al- Aghliyeh Al- Arbaei, three edition, Beyroot, Dar Ehya Al- Toras Al- Arabic.  1992. Arabic.

ترجمه کتاب

[6] Khorramshahi B. [ Translation of Science and Religion]. Ian B (Author). Tehran: Meahraj Publications;1995. Persian

فصل کتاب

[7] Audi R. The sources of knowledge. In: Paul K, Moser (eds) The oxford handbook of epistemology. Oxford University Press;2002. P. 71-94

 

کتاب الکترونیکی

[8] Muhammad. Legenhausen. Contemporary Topics of Islamic Thought: Al-Hoda Publisher;2020 Available from: Al-Islam.org

کنفرانس

ارجاع به مقاله ارایه شده

[9] Mahdavi Azadboni R. Quran as general divine guidance. 1st International Symposium on Rethinking the Quran:2013 May 3-5: Ankara, Turkey.

ارجاع به کتابچه چاپ شده

[10] Wittke M. Design, construction, supervision and long-term behaviour of tunnels in swelling rock. In: Van Cotthem A, Charlier R, Thimus J-F, Tshibangu J-P. (eds.) Eurock 2006: multiphysics coupling and long term behaviour in rock mechanics: Proceedings of the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2006, 9–12 May 2006, Liège, Belgium. London: Taylor & Francis; 2006. p.211–216.

پایان‌نامه

دکتری

[11] Redmond DJ. God and the grounding of morality [dissertation]. The University of Iowa:2018.

ارشد

[12] Kalkavan KC. Critique of just war theory: revision of traditional dichotomy & its implications for justified violence [master`s thesis] the University of Edinburg;2018

وب سایت

[13] History of Islamic Philosophy. Malekiyan. M. Avalable from: https://3danet.ir/speech-lesson-text-malekian/[ Accessed 20th Septamber 2020].

 

 

 

شیوه نگارش چکیده­ های تفصیلی فارسی و انگلیسی

 

 

نویسندگان توجه داشته باشند که ضمن ارائه چکیده متعارف فارسی و انگلیسی مقاله، ارائه نگارش چکیده مفصل فارسی و انگلیسی در فایلی جداگانه الزامی است.

 

** شایان توجه است هر یک از چکیده­های تفصیلی فارسی و انگلیسی مشتمل بر هزار کلمه است.

** همچنین چینش چکیده تفصیلی انگلیسی و محتوای آن دقیقا باید همان چکیده تفصیلی فارسی باشد.

 

چکیده تفصیلی فارسی (با قلم نازنین/ تیترها با قلم برجسته 12 و مابقی با قلم 11)

  1. عنوان مقاله
  2. نام نویسندگان و درجه دانشگاهی/ اطلاعات سازمانی
  3. چکیده مقاله
  4. کلید واژه­ها (نهایتا 6 واژه)
  5. بیان مسأله (ابتدا مقدمه مرتبط می­آید و در گام بعدی مسأله اصلی مقاله بیان می­شود و در نهایت پرسش­های فرعی مطرح می­شود.)
  6. روش (روشی که در نوشتن مقاله از آن استفاده شده است، چیست؟)
  7.  یافته­های پژوهش (این یافته­ها باید در نسبت با چکیده مفصل­تر ارائه شود.)
  8.  منابع و مآخذ اساسی

 

چکیده تفصیلی انگلیسی  (با قلم تایمز نیورومن/ تیترها با قلم برجسته 12 و مابقی با قلم 11)

 

Extended Abstract

 

1. Article Title

2. Author’s Name and Surname/ Organization Information

3.Abstract

4.Keywords

5. Problem Statement

6. Method

7. Findings and Results

8. References 

 

 

 

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نامه

 فرم توافق واگذاری حقوق معنوی

دستورالعمل نگارش مقاله

هزینه انتشار مقاله