راهنمای نویسندگان

دستورالعمل نگارش مقالات دو فصلنامه علمی «پژوهش ­های هستی شناختی»

 

1. مقالات ارسالی باید پژوهشی، مستند، مستدل و به زبان فارسی باشد و حجم آن نباید بیش از 7000 کلمه باشد. مقالات بیش از 7000 هزار کلمه، ارزیابی و داوری نخواهد شد.

2. مقالات فرستاده شده، نباید همزمان به نشریۀ دیگری فرستاده شود یا در جای دیگری چاپ شده باشد.

3. مشخصات کامل نویسنده/ نویسندگان، همراه نشانی، شمارۀ تلفن، درجۀ علمی، عنوان دانشگاهی و آدرس ایمیل ذکر شود.

4. مقاله باید مشتمل بر بخش­ های: چکیده؛ کلید واژه­ها؛ طرح مسأله؛ بدنۀ اصلی؛ نتیجه و فهرست منابع باشد.

5. در مقاله­ ای که بیش از یک مؤلف دارد، باید نویسندۀ مسئول مشخص شود.

6. مقالۀ ارسالی باید فاقد نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان باشد و نویسنده/ نویسندگان باید در نامه­ ای مبتنی بر درخواست چاپ مقاله مشخصات کاملشان را ذکر کنند.

7. دو فصلنامه حق قبول یا رد، اصلاح و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد.

8. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

 

شیوه نامه

اعمال شیوه نگارش برای چاپ مقالات ضروری است. مقالاتی که این شیوه را رعایت نکنند مقالاتشان  برای داوری ارسال نمی­شود. به عبارت دیگر: پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.

 

**مقالات در برنامۀ Word2007/2010 با خط  BNazanin14 نوشته شود.

 

** نام کتاب­ ها در سراسر مقاله و در بخش منابع بصورت ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻚ (ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﻚ ) نوشته شود.

 

** نقطه بعد از ارجاعات درون متنی قرار می­ گیرد.

همانند: وجود دارای وحدت تشکیکی است (طباطبایی، 2010، ج 1، ص 20-15).

 

**ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ:

(ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﺎﻝ چاپ، شماره جلد، شماره صفحه).

همانند: (Tubbs, 2005, p 71).

(کاشانی، 1992، ج1 ، ص 230).

 

برای ارجاع به صفحات متعدد:

(کاشانی، 1992، ج1 ، ص 230-232).

(کاشانی، 1992، ج1 ، صص 230، 351 و .(421

 

برای ارجاع به مجلدات مختلف یک اثز:

(ملاصدرا، 2010، ج 1، ص 294، ج 9، ص 90-99)

 

 

برای ارجاع به چند منبع:

(طباطبایی، 1995، ص 16-17؛ مطهری، 1991، ج 2، ص 83).

 

 

** تمام اعداد در مقاله به انگلیسی نگاشته شوند، اعم از ارجاعات درون متنی، منابع و شماره در زیر عکس. همانند:

 (کاشانی، 1992، ج1 ، ص 230).

 

 

در منابع فارسی

** تکرار مولف در ارجاع درون متنی با "همو" نشان داده می ­شود.

** تکرار کتاب یا مقاله در ارجاع درون متنی با "همان" نشان داده می­ شود.

 

و در منابع لاتین:

**تکرار مولف در ارجاع درون متنی با «Idem» نشان داده می ­شود.

** تکرار کتاب یا مقاله در ارجاع درون متنی با «Ibid» نشان داده می­ شود.

 

 

** در فهرست منابع، منابع شماره گذاری نمی­ شوند و در صورت تکرار مولف، بجای تکرار نام مولف، از چند خط فاصله استفاده می­ شود.

** چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

** معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات و توضیحات اضافی در پی­نوشت­ ها بیاید. چیزی با عنوان پاورقی نداریم.

** در نگارش کلمات لاتین در منابع، حرف اول کلمه بصورت حروف بزرگ بیاید اما ﺣﺮف اول ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ­ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻨﻮان، ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

** اگر در پی­نوشت ها مطالبی بیاید که نیاز به ارجاع و اسناد داشته باشد، این ارجاعات مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

** پی­نوشت­ ها بعد از نتیجه گیری و قبل منابع بیاید. پی نوشت­ ها را بصورت خودکار و مطابق با تعریف ورد اضافه کنید نه به شیوه غیرمتداول.

** در تایپ کلمات، نیم فاصله ­ها رعایت شود (گرفتن همزمان کنترل+ خط فاصله)

همانند: "می­ کند" (نیم فاصله در اینجا رعایت شده) اما در "می کند" (نیم فاصله رعایت نشده)

 

** تاریخ­ چاپ کتاب­ ها (اعم از فارسی، عربی و ...) در ارجاعات درون متنی و در قسمت منابع و مآخذ به میلادی تبدیل شوند.

(ارسطو، 2009، ج1 ، ص 230).

Aristotle, (2009), Alfaz al Musta’mala fi al Mantiq, commentary by Hasan Malekshahi, Tehran, Sorush. [In Persian]

 

ساختار مقاله و طریقة نوشتن آن

عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع تحقیق و کوتاه و رسا باشد.

1) چکیده؛ حدود 150-200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود و در بردارنده شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.

2) کلید واژه ؛ حداکثر 6 واژه از کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند، باشد.

3) طرح مسأله؛ بیان کننده هدف پژوهشگر و زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن با نوشتار باشد.

4) پیشینه پژوهش: گزارش تحقیقات انجام شده دربارة موضوع مقاله و بیان تمایز و برجستگی مقاله ارائه شده با تحقیقات صورت گرفته.

5) بدنه اصلی مقاله؛ پاراگراف بندی شده و هر پاراگراف حاوی موضوع خاص باشد.

5-1) اگر ابتدا و انتهای مطلبی به طور کامل از منبعی نقل می شود، با گیومه مشخص شود. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

5-2) ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده؛ سال نشر، شماره جلد و صفحه

6) نتیجه؛ حدود 150-200 کلمه حاوی جمع بندی و خلاصه مهم ترین مسائل مطرح شده در مقاله

 

7) فهرست منابع و مآخذ؛

-در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع به صورت زیر ارائه شود: 

6-1) کتاب: نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر، ناشر.

در صورت عدم وجود تاریخ نشر، از لفظ «بی تا» و در صورت عدم وجود محل نشر از لفظ «بی جا» استفاده شود.

همانند:

Ibn Sīnā, (2012) Taliqat, ، Edited by Seyed Hossien Mousavian, Institute of Philosophy, Tehran. [In Arabic]

 

Aristotle, (2009), Alfaz al Musta’mala fi al Mantiq, commentary by Hasan Malekshahi, Tehran, Sorush. [In Persian]

 

6-2) مقاله: نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، شماره نشر، صفحه آغاز و پایان.

6-3) پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛ عنوان پایان نامه؛ مقطع؛ رشته؛ دانشکده؛ دانشگاه؛ سال دفاع

6-4) منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام؛ نام مقاله؛ آدرس اینترنتی؛ تاریخ

 

نویسندگان توجه داشته باشند که ضمن ارائه فهرست منابع به زبان اصلیشان در پایان مقاله، ارائه نگارش انگلیسی همه منابع (اعم از فارسی و عربی) در فایلی جداگانه الزامی است.

 

در فهرست منابع لاتین، مقابل منبع عربی که انگلیسی شده است، داخل پرانتز

[In Arabic]و برای فارسی [In Persian] نوشته شود.

 

نمونه:

Ibn Sīnā, (2012) Taliqat, ، Edited by Seyed Hossien Mousavian, Institute of Philosophy, Tehran. [In Arabic]

 

Aristotle, (2009), Alfaz al Musta’mala fi al Mantiq, commentary by Hasan Malekshahi, Tehran, Sorush. [In Persian]

 

Khademi, Einollah, Razizadeh, Sayyed Ali, (2013)” Explaining the theory of ultra rational celibacy of the soul in terms of Mulla Sadra and its ontological foundations”, Journal hastishenakhti, Volume 1, Issue 2, pp. 37-52. [In persian]

 

May،Rollo ،Love and Will، New York: W.W. Norton، 1996، P.218. [In English]

 

 

 

 

شیوه نگارش چکیده­ های تفصیلی فارسی و انگلیسی

 

 

نویسندگان توجه داشته باشند که ضمن ارائه چکیده متعارف فارسی و انگلیسی مقاله، ارائه نگارش چکیده مفصل فارسی و انگلیسی در فایلی جداگانه الزامی است.

 

** شایان توجه است هر یک از چکیده­های تفصیلی فارسی و انگلیسی مشتمل بر هزار کلمه است.

** همچنین چینش چکیده تفصیلی انگلیسی و محتوای آن دقیقا باید همان چکیده تفصیلی فارسی باشد.

 

چکیده تفصیلی فارسی (با قلم نازنین/ تیترها با قلم برجسته 12 و مابقی با قلم 11)

  1. عنوان مقاله
  2. نام نویسندگان و درجه دانشگاهی/ اطلاعات سازمانی
  3. چکیده مقاله
  4. کلید واژه­ها (نهایتا 6 واژه)
  5. بیان مسأله (ابتدا مقدمه مرتبط می­آید و در گام بعدی مسأله اصلی مقاله بیان می­شود و در نهایت پرسش­های فرعی مطرح می­شود.)
  6. روش (روشی که در نوشتن مقاله از آن استفاده شده است، چیست؟)
  7.  یافته­های پژوهش (این یافته­ها باید در نسبت با چکیده مفصل­تر ارائه شود.)
  8.  منابع و مآخذ اساسی

 

چکیده تفصیلی انگلیسی  (با قلم تایمز نیورومن/ تیترها با قلم برجسته 12 و مابقی با قلم 11)

 

EXTENDED ABSTRACT

 

1. ARTICLE TITLE

2. AUTHOR’S NAME AND SURNAME/ ORGANIZATION INFORMATION

 

3.ABSTRACT

4.KEYWORDS

5. PROBLEM  STATEMENT

6. METHOD

7. FINDINGS AND RESULTS

8. REFERENCES 

 

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نامه

هزینه انتشار مقاله

 فرم توافق واگذاری حقوق معنوی

دستورالعمل نگارش مقاله