کلیدواژه‌ها = وجود
تعداد مقالات: 11
1. بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 321-345

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


2. بررسی تطبیقی نظریۀ «اندیشۀ هستی شناسانه» پارمنیدس و دکارت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

ناصر عزیزوکیلی؛ مهدی منفرد


3. بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


5. معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-37

حسین کلباسی اشتری؛ مستانه کاکایی


6. یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی


7. تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-102

زهره توازیانی


8. امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

قاسم کاکایی؛ فرانک بهمنی


9. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


10. معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی


11. بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-102

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی