کلیدواژه‌ها = هستی شناسی
تعداد مقالات: 6
1. خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 447-466

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود


2. دریدای لویناسی؛ گذار از هستی شناسی به اخلاق

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ سعید ماخانی


4. هستی شناسی رنگ بر مبنای سنت تفکر فلسفه اسلامی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-161

کاظم استادی؛ حمید رضا سروریان


5. تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-181

حبیب الله نجفی ایواتلو


6. «هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-55

محمد اصغری