خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه لرستان

10.22061/orj.2020.1396

چکیده

در فرهنگ شیعی در کنار معرفت به توحید، نبوت و معاد هیچ اصلی به اهمیت و عظمت اصل امامت نمی رسد. در این میان مسئله ی ضرورت هستی شناسانه ی وجودامام از جمله موضوعات کلامی- فلسفی است که مورد توجه برخی اندیشمندان اسلامی قرارگرفته است.
 صدرالمتالهین به عنوان یک حکیم متأله شیعی، بر پایه استدلال و شهود، در مهم ترین آثار فلسفی و کلامی خویش به بررسی ابعاد مسأله امامت پرداخته است. ایشان با تکیه بر مبانی فلسفی خویش جایگاه امام را در مراتب هستی مورد تحقیق قرار داده  و برمبنای اصالت وجود و حرکت جوهری  به تبیین رابطه‌ی خداوند، انسان کامل و عالم هستی می‌پردازد و با رویکردی هستی شناسانه براساس قاعده امکان اشرف، قوس نزول و قوس صعود و حرکت جوهری ضرورت وجود امام را به اثبات رسانده و امام را واسطه‌ی فیوضات حق نسبت به ممکنات معرفی و بر مبنای تداوم واستمرار فیض الهی جایگاه ایشان را مشخص می سازد.
این پژوهش تلاش دارد با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ضرورت وجود امامت را در حکمت متعالیه براساس مبانی فلسفی و هستی شناسانه آن مورد تشریح و تبیین قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reading on the ontological approach to the necessity of Imamate based on MullaSadra's philosophical foundations

نویسندگان [English]

  • Abedin Darvishpour
  • Mehrdad Amiri
  • Habib Hatamikankabood
چکیده [English]

 In Shiite culture besides the knowledge of monotheism, prophecy and resurrection, no principle reaches to the importance of the principle of Imamate.
Sadr al-Mutallin as a Shi'ite theologian, based on reasoning and intuition has studied the dimensions of the Imamate problem in his most important philosophical and theological works.  Based on his philosophical foundations, he studies the position of the Imam in the hierarchy of being, explaining the relationship between God, the perfect man and the universe on the basis of the essence and essence of existence, and using an ontological approach based on the rule of Ashraf, ascending and descending arches.  And the substantive movement proves the necessity of the Imam's existence and introduces the Imam through the virtues of the right to the possibilities and determines his position on the basis of the continuity and continuity of the divine grace.
This research attempts to describe and explain the necessity of Imamate in transcendent wisdom based on its philosophical and ontological principles with a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MullaSadra
  • Imamate
  • Ontology
  • Ashraf possibility
  • mediator of grace