دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-166 
1. تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان با اسماءالله در هستی‌شناسی عرفانی ابن عربی

صفحه 1-20

نیلوفر رضازاذه؛ نصرالله حکمت؛ پرویز ضیاءشهابی؛ فاطمه شاهرودی


3. تبیین و تحلیل ماهیت از منظر قیصری و علامه طباطبایی

صفحه 37-55

مجتبی تصدیقی شاهرضایی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی