کلیدواژه‌ها = اعتباریت ماهیت
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل و نقد مدعای آقا علی مدرس در اصالت وجود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 185-200

علی ارشد ریاحی؛ محمد خسروی فارسانی


4. بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 45-56

عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی