نویسنده = محمد سعیدی مهر
تعداد مقالات: 4
1. بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابة مبنایی هستی‌شناسانه در آرای اجتماعی علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-229

مهدی جلالوند؛ اسحاق طاهری سرتشنیزی؛ محمد سعیدی مهر


2. پارادوکسهای سفر در زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

محمد سعیدی مهر


3. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


4. بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-67

صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر