کلیدواژه‌ها = عرض
تعداد مقالات: 4
1. ضرورت، امکان یا امتناع حرکت در جوهر از نگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

جعفر شانظری؛ مرضیه هادی


2. پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-175

احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی


3. معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی


4. جوهر و تطوّر آن در حکمت سینوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-185

جعفر شانظری؛ مهدی گنجور