کلیدواژه‌ها = حرکت
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت، امکان یا امتناع حرکت در جوهر از نگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

جعفر شانظری؛ مرضیه هادی


2. پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-175

احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی