نویسنده = رضا اکبریان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نسبت میان حرکت اشتدادی جوهری و حرکت یکنواخت در فضا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35

سیدمحمد کلانتریان؛ رضا اکبریان


2. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


3. نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخص از نگاه صدرا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-42

رضا اکبریان؛ حمید حسنی