تاثیر اعتقاد به وحدت شخصی وجود در شرح قاضی سعید قمی بر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 استادیار فلسفۀ دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

قاضی سعید قمی یکی از عرفا و حکمای نیمه دوم قرن یازدهم هجری است که با تأمل در روایات اهل بیت علیهم السلام کوشیده است که به ژرفای مقصود گوینده معصوم آن دست یابد. از آنجا که در فهم متون مقدس، اصول و پیش­دانسته های پیشین هر فرد ایفاگر نقشی جدی است، در این نوشتار یکی از پیش فرضهای حکمی قاضی سعید قمی یعنی اعتقاد وی به وحدت شخصی وجود بررسی می­گردد و تأثیر آن در فهم او از متون مقدس نشان داده خواهد شد. برای این منظور تأثیر این دیدگاه عرفانی بر فهم او از روایات در سه ساحت زبانی، معرفت شناختی و وجودی بررسی می­گردد.در این تحقیق نشان داده شده است که اعتقاد به قاضی سعید به وحدت شخصی وجود در هر سه ساحت فهمی ویژه را در پی داشته است و او حتی در مباحث لغوی نیز متأثر از این مبنا است. هم­چنین نشان داده شده است که او چگونه مسائل مربوط به توحید از جمله نامتناهی بودن حق، چگونگی اول و آخر بودن خداوند، نفی حلول و اتحاد، فاعل حقیقی بودن خدا و حتی اختیار انسان را مبتنی بر وحدت شخصی وجود تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of belief in personal unityof Existence in the commentary of Qazi Sa'id Qomi on Verses and Tradition

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahimiyan 1
  • Alireza Fazeli 2
  • Seyyed Mohamadhasan Haji Naji 3
2 Assistant Professor of Yasouj University
3 Ph.D. Candidate of Shiraz University
چکیده [English]

The principles and assumptions of each individual, albeit unknowingly, influence his subsequent understanding. In understanding and interpreting the verses and tradition, many of the information, principles, and principles of the person's conceptual and authentic origins in his understanding of the verse and tradition play a role; Because it is not possible to erase the mind by one hundred percent of the previous knowledge; therefore, we encounter a number of interpretations of a single religious text, sometimes in conflict with the speaker's words, and sometimes he finds himself at an abusive level. One of the mystical views initially blessed by the discovery of mystic interest is the theory of personal unity of existence. Qazi Sa'id Qomi, as a mystic of the eleventh century AH, also believed in the rule of religious philosophy and has referred to verses and narratives. In this article, we will show that, apart from the veracity of his interpretations, the effect of this rule on the interpretation of some of the verses and narrations of this wise will be displayed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity of existence
  • Qazi Sa'id Qomi
  • Understanding of holy text