کلیدواژه‌ها = تشکیک در مظاهر
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 321-345

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی