کلیدواژه‌ها = وجود عام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-102

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی