نویسنده = مهدی گنجور
تعداد مقالات: 2
2. جوهر و تطوّر آن در حکمت سینوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-185

جعفر شانظری؛ مهدی گنجور