مبانی هستی‌شناختی نگرش الهی و نقش آن در نظریه‌پردازی علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم

2 استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

3 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

10.22061/orj.2024.2080

چکیده

نقش‌آفرینی نگرش الهی در فرایندِ نظریه‌پردازی، یکی از موضوعات مناقشه برانگیز است و البته قبول یا رد این نقش‌آفرینی، می‌تواند نتایج مهمی به همراه داشته باشد. از همین رو ضروری است تا این نقش‌آفرینی از زوایای مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. سؤال اصلی این نوشتار این است که مبانی هستی شناختی نگرش الهی و نقش آنها در نظریه‌پردازی علمی چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه بررسی منابع کتابخانه‌ای به برخی از مهمترین مبانی مختلف هستی شناختیِ نگرش الهی اشاره و بیان شده است که نظریه‌پردازی در مراحل مختلف خود می‌تواند متأثر از نگرش الهی نظریه‌پرداز بوده و به تناسب از این نگرش اثر پذیرد. مبانی هستی شناختی در کنار دیگر مبانی اثرگذار نظیر مبانی ارزش‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی و ... نگرشی را ایجاد می‌کنند که فضای کلی حاکم بر نظریه‌پردازی علمی را اعم از ایجاد دغدغه و مسئله برای نظریه‌پرداز تا حتی مقام داوری را متأثر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ontological Foundations of Divine Attitude and Its Role in Scientific Theorizing

نویسندگان [English]

  • Hossein Saadabadi 1
  • Mohsen Javadi 2
  • Abbas Izadpanah 3
1 Ph.D. in Islamic Theology of Qom University
2 Professor of Philosophy and Theology Department of Qom University
3 Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Qom, Iran
چکیده [English]

The role of divine attitude in the theorizing process is one of the controversial issues, and of course accepting or rejecting this role can have important results. This is why this role-playing is investigated and researched from different angles. The main question is what are the ontological foundations of divine attitude and their role in scientific theorizing? In this research, with the analytical descriptive method and based on the review of library sources, some of the most important different ontological foundations of the divine attitude have been pointed out and stated that theorizing in its different stages can be influenced by the theoretician's divine attitude and be affected accordingly by this attitude. Ontological foundations, along with other foundations such as cognitive value foundations, epistemological foundations, etc., changes the spirit that dominates scientific theorizing, from the creation of subjectivity and theorizing to even the position of judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontological Foundations
  • Divine Attitude
  • Theory
  • Scientific Theorizing
  • Religious Science