کلیدواژه‌ها = یقین
تعداد مقالات: 2
1. از کوگیتو تا یقین (بررسی مقایسه ای یقین در حکمت صدرایی و فلسفه دکارتی با تأکید بر جنبة الاهیاتی)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-99

عذرا سادات موسوی پور؛ محسن جوادی؛ بابک عباسی


2. یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی