کلیدواژه‌ها = حقوق طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه‌ای امامیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-81

علی‌رضا فاضلی؛ اردوان ارژنگ؛ نجمه زکی خانی