نویسنده = طناز رشیدی نسب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هستی شناسیِ عرفانی از منظر نجم الدین رازی و عزیز نسفی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-194

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب