کلیدواژه‌ها = اشتراک لفظی
تعداد مقالات: 3
1. فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-208

زینب برخورداری؛ محدثه محمدی جمال


2. نقد و بررسی نظریة انالوژی توماس آکویناس در مبحث صفات الهی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-42

سعید رحیمیان