کلیدواژه‌ها = اشتراک لفظی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی نظریة انالوژی توماس آکویناس در مبحث صفات الهی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-42

سعید رحیمیان