کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک


2. تأثیرات باور به حرکت جوهری بر ساحت امیال و خواسته‌های روان انسان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-114

علیرضا نادری؛ هادی وکیلی


3. بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-269

فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


4. بررسی نسبت میان حرکت اشتدادی جوهری و حرکت یکنواخت در فضا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35

سیدمحمد کلانتریان؛ رضا اکبریان


5. بررسی تأثیر مبانی هستی‌شناختی ملاصدرا بر عشق‌شناسی وی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-42

علی ارشد ریاحی؛ مجید یاریان


6. امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

قاسم کاکایی؛ فرانک بهمنی


7. تحلیل مبانی متافیزیکی ملاصدرا در ابطال تناسخ مُلکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-106

زهرا کاشانیها