کلیدواژه‌ها = ابن عربی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان با اسماءالله در هستی‌شناسی عرفانی ابن عربی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

نیلوفر رضازاذه؛ نصرالله حکمت؛ پرویز ضیاءشهابی؛ فاطمه شاهرودی


2. بازتاب اندیشه هستی شناختی ابن عربی در گلشن راز شیخ محمود شبستری

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-133

مسروره مختاری؛ امیرحسین آریان


3. وجودشناسی عرفانی به روایت شیخ احمد سرهندی (مجدد الف ثانی)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-34

محسن جنگجو؛ مجتبی زروانی


5. بررسی تطبیقی تعبیرپذیری احد نزد افلوطین و مقام ذات نزد ابن عربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 71-86

شهناز شایان فر