کلیدواژه‌ها = زیبایی
تعداد مقالات: 3
1. کاربست روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی در آشکارگی سرشت زیبایی نمونه مورد مطالعه: میدان نقش‌جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

سمانه امامی کوپائی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ محمد جواد صافیان


2. تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان با اسماءالله در هستی‌شناسی عرفانی ابن عربی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

نیلوفر رضازاذه؛ نصرالله حکمت؛ پرویز ضیاءشهابی؛ فاطمه شاهرودی