کلیدواژه‌ها = محرک نخستین
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نقادانة دیدگاه ارسطو دربارة ساختار هستی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

اسحاق طاهری سرتشنیزی