کلیدواژه‌ها = صورت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتقادات ملاصدرا بر سهروردی در بحث حقیقت جسم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-106

زهره زارعی؛ امیر شیرزاد


2. بازخوانی نقادانة دیدگاه ارسطو دربارة ساختار هستی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

اسحاق طاهری سرتشنیزی