کلیدواژه‌ها = کلی
تعداد مقالات: 2
1. ملاحظاتی بر نظریه طبیعت گرایانه دیوید آرمسترانگ درباره کلیات

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-62

محمد صادق زاهدی؛ عارف آیینی


2. وجود کلیات از دیدگاه ویلیام اکام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-24

محمد رصافی؛ محسن جوادی