کلیدواژه‌ها = حقیقت وجود
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


2. معرفت شناسیِ حقیقت وجود در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-58

سهراب حقیقت


3. تبیین تقریرات ابداعی حکیم سبزواری در برهان صدّیقین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-125

قاسم علی کوچنانی؛ سید رحیم نجات