کلیدواژه‌ها = سوئینبرن
تعداد مقالات: 1
1. صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-108

اصغر محمدی؛ سحر کاوندی