کلیدواژه‌ها = هستی شناسی
تعداد مقالات: 6
1. خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود


2. دریدای لویناسی؛ گذار از هستی شناسی به اخلاق

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ سعید ماخانی


4. هستی شناسی رنگ بر مبنای سنت تفکر فلسفه اسلامی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-161

کاظم استادی؛ حمید رضا سروریان


5. تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-181

حبیب الله نجفی ایواتلو


6. «هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-55

محمد اصغری