کلیدواژه‌ها = اصالت ماهیت
تعداد مقالات: 3
1. نقد سازگاری نظریة اصالت وجود با معقول دوم انگاری مفهوم وجود

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

مرتضی جعفریان؛ احد فرامرز قراملکی


2. جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-38

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی


3. لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-84

محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی