کلیدواژه‌ها = صدرالمتألهین
تعداد مقالات: 3
1. تأملی در براهین وحدت وجود براساس تعلیقات امام خمینی بر مصباح‌الانس

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-121

غلامرضا حسین پور


2. تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن‌سینا و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-23

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی