کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-269

فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


2. نگرش تحلیلی به مکان در اندیشه ابن‌سینا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-88

حشمت قدمی؛ مهدی نجفی افرا


3. تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-55

شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو


4. بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن‌سینا همراه با نقد ملاصدرا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

محمد ذبیحی؛ اعظم ایرجی‌نیا