نویسنده = پرویز ضیاءشهابی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نسبت وجودی هنر و زیبایی انسان با اسماءالله در هستی‌شناسی عرفانی ابن عربی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

نیلوفر رضازاذه؛ نصرالله حکمت؛ پرویز ضیاءشهابی؛ فاطمه شاهرودی