نویسنده = فاطمه بختیاری
تعداد مقالات: 1
1. منشأ وجودی شرّ در فلسفۀ افلاطون

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-164

فاطمه بختیاری