نویسنده = علی صادقی حبیب آباد
تعداد مقالات: 2
1. رتبه‌بندی شاخص‌های آرامش معنوی در معماری مساجد سنتی مبتنی بر ادراک «حس معنویت» با بهره‌گیری از روش «VIKOR»

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-82

جمال الدین مهدی نژاد؛ حمید رضا عظمتی؛ علی صادقی حبیب آباد


2. جستاری بر ویژگی‌های معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی بر تعالی معماری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-50

جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ محمدصادق طاهر طلوع دل؛ حمیدرضا عظمتی؛ علی صادقی حبیب‌آباد