نویسنده = عبدالرسول کشفی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل وجود شناختی اشیای انضمامی: نظریه هسته‌ای و ایده مقولاتی جوهر ارسطویی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-78

سیدکامران فوادمرعشی؛ عبدالرسول کشفی


2. بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 45-56

عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی