کلیدواژه‌ها = سهروردی
تعداد مقالات: 2
1. تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

طاهره کمالی زاده؛ سحر کاوندی؛ سمیرا بیگدلی


2. زیبایی و شأن وجودی آن نزد سهروردی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-122

فاطمه شفیعی؛ علیرضا فاضلی