کلیدواژه‌ها = وجود به معنای اخص
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم وجود، مفهومی مرکب و قابل تعریف است.

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

جواد نظری؛ غلامرضا فیاضی