کلیدواژه‌ها = نظم اخلاقی و عبادی
تعداد مقالات: 1
1. «اَشَه» در متون اوستایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

صدیقه سادات میرزاپور آلهاشم؛ ابوالفضل محمودی