کلیدواژه‌ها = نفس ناطقه
تعداد مقالات: 1
1. وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزی سهروردی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-47

قاسم پورحسن؛ ملیحه آقائی