کلیدواژه‌ها = فیزیک
تعداد مقالات: 1
1. نگرش تحلیلی به مکان در اندیشه ابن‌سینا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-88

حشمت قدمی؛ مهدی نجفی افرا