کلیدواژه‌ها = ادلة جنسیت جوهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی جنس انگاری جوهر در حکمت صدرایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-72

موسی ملایری؛ فاطمه مرتجی