کلیدواژه‌ها = ایده آلیسم
تعداد مقالات: 1
1. «هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-55

محمد اصغری