کلیدواژه‌ها = رئالیسم علمی
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی بر نظریه طبیعت گرایانه دیوید آرمسترانگ درباره کلیات

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-62

محمد صادق زاهدی؛ عارف آیینی