کلیدواژه‌ها = مثال منفصل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-88

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی