کلیدواژه‌ها = عرضی
تعداد مقالات: 1
1. معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی