کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
تعداد مقالات: 1
1. تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

طاهره کمالی زاده؛ سحر کاوندی؛ سمیرا بیگدلی