کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 2
1. علامه طباطبایی و اصول هستی‌شناختی برگرفته از لفظ «حق» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-124

علی اصغر خندان؛ مهدی قضاوی‌زاده


2. جغرافیای عرفانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-138

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری