نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و تحلیل ماهیت از منظر قیصری و علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-55

مجتبی تصدیقی شاهرضایی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی